Over Marianne

 

Mijn passie is het begeleiden en coachen van mensen tijdens overgangen in de levensloop. Overgangen zijn gebeurtenissen in je leven waarbij een oude situatie overgaat in iets nieuws. Overgangen zoals werkloosheid, een nieuwe carrièrestap, geboorte van een kind, het overlijden van een dierbare, plotselinge ziekte. Maar ook een onvervuld verlangen, het gevoel dat er meer uit je leven te halen is dan dat er nu is. Een overgang biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Mijn grootste kracht zijn mijn helderheid en mijn waarnemingsvermogen en de combinatie van enerzijds het vermogen om mij kwetsbaar op te stellen en anderzijds de kracht en het vermogen om helder en eerlijk te spiegelen.

Ik geloof dat de meeste mensen (die worstelen met een vraag/ probleem) niet veel meer nodig hebben dan echte aandacht, wat ruimte en tijd om alles te laten bezinken en zodoende te voelen en ervaren wat er nu precies gaande is. Meestal willen we snel weer op de been zijn of snel weer uit een dip of uit een gevoel van onzekerheid of niet weten. Life must go on. In mijn optiek zijn de meeste mensen prima in staat om hun eigen antwoorden te vinden. Een luisterende coach met veel vrije ruimte en aandacht, kan iemand snel bij zijn eigen antwoorden brengen. De beste coach is de coach die mensen het gevoel geeft dat ze het zelf gedaan hebben, zelf hun antwoorden gevonden hebben.